Depeche Mode -Wii Style

This is how Depeche Mode looks as Mii characters (well, my best efforts at least):

I Feeeeeeeeeeeeeeeeel Youuuuuuu